Blocare expunere automată (AE)

Când va apărea cu jumătate de blocare

Conținutul

  Blocare expunere automată AE Blocare expunere automată AE Utilizaţi blocarea expunerii automate pentru a recompune fotografii după utilizarea măsurării central-evaluative şi a măsurării spot 0 Măsurare pentru măsurarea expunerii. Blocaţi expunerea.

  când va apărea cu jumătate de blocare

  Poziţionaţi subiectul în punctul de focalizare selectat şi apăsaţi butonul de declanşare la jumătate. Cu butonul de declanşare apăsat la jumătate şi subiectul poziţionat în punctul de focalizare, apăsaţi centrul selectorului secundar pentru a bloca expunerea dacă folosiţi focalizarea automată, asiguraţi-vă că indicatorul imagine focalizată I apare în vizor.

  Buton declanşare În timp ce blocarea expunerii este activă, în vizor va apărea un indicator AE-L.

  când va apărea cu jumătate de blocare

  Recompuneţi fotografia. Menţinând centrul selectorului secundar apăsat, recompuneţi fotografia şi fotografiaţi.

  când va apărea cu jumătate de blocare

  Măsurare spot În măsurarea spot, expunerea se va bloca la valoarea măsurată la punctul de focalizare selectat 0 Măsurare. Reglarea timpului de expunere şi a diafragmei În timp ce blocarea expunerii este activă, următoarele setări pot fi reglate fără a modifica valoarea măsurată a expunerii: Mod expunere.

  când va apărea cu jumătate de blocare